METACITIES

[ 25.07.2022 ]

Акроним на проекта: METACITIES
Текуща фаза: В изпълнение
Номер на проекта: 101087257
Продължителност: 48 месеца
Начална дата: 2022г
Очаквана цена на проекта: 4 994 500,00 евро
Покана: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04

Анотация на проекта: Три местни иновационни екосистеми в Кипър, Гърция и България си партнират, за да създадат Център за отлични постижения за бъдещи градове и региони в Югоизточна Европа (ЮИЕ). METACITIES Excellence Hub е устойчива мрежа, която предлага обща платформа за сътрудничество, взаимно обогатяване и споделяне на най-добри практики през граници, сектори и дисциплини за производство, разпространение и използване на знания. Основано на съвместна стратегия за научноизследователска и иновационна дейност, връзка от връзки за сътрудничество между сектори, съвместни изследвания, иновации и дейности за популяризиране, както и бизнес моделиране и планове за устойчивост, сътрудничеството цели да бъде от полза за гражданите, заинтересованите страни, регионалните екосистеми и целия регион на Югоизточна Европа. Тематичният фокус върху градовете на бъдещето и метавселената налага дефинирането на амбициозни програми за научноизследователска и иновационна дейност и внедряването на напреднали цифрови технологии. Цифровите близнаци (DT) на бъдещите градове/региони предоставят точно и надеждно референтно представяне, безпроблемно обединявайки физическия, цифровия и човешкия свят и позволявайки на заинтересованите страни да оценят ефектите от всякакви промени, преди инвестициите и внедряването действително да се осъществят. Предложената Open Digital Twin Framework улеснява съвместното разработване на допълващи се бъдещи градски домейни заедно с техните еквивалентни DT. Приложеният модел на четворната спирала създава взаимодействие между участниците и съгласуване на приоритетите на публичния и частния сектор за регионално развитие. Проучванията на PoC, пилотните проекти в малък мащаб и оценките на осъществимостта валидират резултатите от проекта. Зелени бизнес и оперативни модели ще бъдат разработени за бъдещи и метавселенски градове, както и за METACITIES Excellence Hub. Плановете за инвестиции и устойчивост ще мобилизират общностите от трите иновационни екосистеми за по-бърз напредък в обединените усилия. Общите инвестиционни планове за научноизследователска и иновационна дейност, инфраструктури и подкрепа за експерименти в реалния живот имат за цел да привлекат национални, регионални и европейски фондове, както и колективни фондове и частен капитал по синергичен начин.

Партньори по проекта: партньори от Гърция, Кипър и България