ХЪБЪТ
Мисия
Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб или DigIhub е СНЦ, което е съвместна инициатива на организации от публичния, частния, неправителствения и образователния сектор в Бургас.

Нашата мисия е да подпомогнем за ефективния преход към дигитализация на работните процеси, да подкрепим представителите на бизнеса в региона за въвеждане и / или внедряване на цифрови технологии и интелигентни системи и тези, които предлагат услуги с по-високо качество.

DigIhub дава възможност на междусекторните съвместни инициативи, семинари и иновативни стартъпи. Той допринася за реализирането на съвместни проекти за дигитална трансформация на бизнеса, което засилва технологичния и иновативен потенциал на региона за предоставяне на широк спектър от услуги в областта на туризма, културната идентичност, логистиката и мобилността.

ЦЕЛИ
Обекти от интерес

Целите на дейността на DigIhub включват следните участъци:

Зелена мобилност

логистични и поддържащи услуги, свързани главно с автомобилния транспорт

Синя икономия

управление на туризма, интегриране на туристически продукти в регионална верига от атракции

Интелигентно въглеродно неутрално развитие

управление на данните и внедряване на технологии за безопасна, здравословна и устойчива среда на живот и морска среда и ефективност на ресурсите

Цели:

 • Да подпомогнем прилагането стратегията за Европейски Единен Цифров пазар на местни и регионални нива;
 • Да създадем портфолио от услуги, свързано с цифровизацията, което ще бъде осигурено чрез изградените партньорски мрежи;
 • Да извършваме оценки на потенциала за дигитализацията на заинтересованите страни;
 • Да предлагаме достъпни решения и дигитална платформа за управление на малък и среден бизнес с безплатен достъп до незадължителни модули за улесняване на цифровия преход;
 • Да даваме съвети за индивидуални решения и да подкрепим иновациите или трансформацията на съществуващи процеси чрез цифрови технологии;
 • Да подпомагнем за трансфера на знания и технологии за ефективно технологично развитие;
 • Да дадем възможност за създаване и разширяване на цифровия потенциал на бизнеса в специализиран център за сертифициране.

Възможности:

 • Сензори, възбудители, микроелектромеханични системи, наноелектромеханични системи, радио честоти
 • Фотоника, електронни и оптични функционални материали
 • Роботика и автономни системи
 • Интернет на нещата
 • Изкуствен интелект и познавателни системи
 • Локация базирана на технологии
 • Кибер сигурност
 • Data mining, big data, database management
 • Разширена и виртуална реалност, визуализация
 • Симулация и моделиране
 • Софтуер като услуга и архитектура на предлаганите услуги
 • Облачни изчисления
 • Производство на добавки
 • ИКТ управление, логистика и бизнес системи
 • Интернет услуги (например уеб разработка, дизайн, системна администрация и електронна търговия)
УСЛУГИ
Какво правим
Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб предоставя следните услуги на малки и средни фирми:

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИ

ВАЛИДИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОТОТИП

ТЕСТВАНЕ И ВАЛИДАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ДАННИ

ДИГИТАЛНА ОСВЕДОМЕНОСТ

ОЦЕНКА НА ДИГИТАЛНАТА ЗРЕЛОСТ

ЕКИП
Екип

Ина
Агафонова

Член на УС
Ина Агафонова е изпълнителен директор на Фондация за Дигитализация и Интеграция на Нови Технологии (DINT). Тя е опитен изпълнителен директор с демонстрирана история на работа в сверата на възобновяемите източници и околната среда. Силен професионалист по предприемачество с магистърска степен по международни икономически отношения и втори магистър по екология. Квалифицирана в преговори, бизнес планиране, стратегическо планиране и развитие на бизнеса.

Петко
Георгиев

Председател
Петко Георгиев е инициатор и председател на ИКТ Клъстер – Бургас. Работи в областта на информационните технологии от близо 10 години. Част от успешните инициативи на Клъстера са осигуряването на безплатно обучение за студенти и ИТ таланти и привличането на някои от най-големите ИТ компании в град Бургас. Той е отговорен за създаването на стартираща екосистема и съвременни условия за бизнес и конференции в региона.

Проф. Сотир
Сотиров

Член на УС
Съветник в Общински съвет – Бургас и председател на Постоянната Комисия по Наука, Иновации и Оперативни Програми
Заместник Ректор по Международни Отношения
Ръководител на Лаборатория за Интелигентни Системи
Университет Проф. Асен Златаров
Контакти

Мобилен:

+359 884 35 35 99

E-mail:

info@digihub.bg

Социални мрежи:

TwitterFacebook – LinkedIn