ХЪБЪТ
Мисия
Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб или DigIhub е СНЦ, което е съвместна инициатива на организации от публичния, частния, неправителствения и образователния сектор в Бургас.

 

Нашата мисия е да подпомогнем за ефективния преход към дигитализация на работните процеси, да подкрепим представителите на бизнеса в региона за въвеждане и / или внедряване на цифрови технологии и интелигентни системи и тези, които предлагат услуги с по-високо качество.

DigIhub дава възможност на междусекторните съвместни инициативи, семинари и иновативни стартъпи. Той допринася за реализирането на съвместни проекти за дигитална трансформация на бизнеса, което засилва технологичния и иновативен потенциал на региона за предоставяне на широк спектър от услуги в областта на туризма, културната идентичност, логистиката и мобилността.

Югоизточният Дигитален Иновационен Хъб е част от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса с над 5000 възможности за международно сътрудничество.

Югоизточният Дигитален Иновационен Хъб е част от Европейска мрежа от цифрови иновационни хъбове.
Югоизточният Дигитален Иновационен Хъб присъства на платформа на Европейската комисия в подкрепа на иновациите CMISA.
ПРОЕКТИ
В изпълнение
 

EEN InnoForward

 
В годините преди пандемията от COVID-19 икономическият растеж надхвърляше 3% годишно за 5 последователни години. Въпреки че случаите на C-19 в България бяха по-малко и ограничителните мерки бяха по-малко строги, отколкото в повечето засегнати страни от ЕС, националната икономическа активност се сви осезаемо с около 10% през 2020 г.
 

DBAN project

 
Идеята на проекта е разработена около концепцията за създаване на регионална синя икономика и мрежа за ускоряване на иновациите – базирана екосистема, която подкрепя съществуващи и нововъзникващи бизнеси и бизнес инициативи в секторите на синята икономика, надграждайки техния потенциал за иновации, кръгови и био- базирани решения, както и капацитета им да допринасят за показателите за изпълнение на местното/регионално устойчиво развитие.
 

METACITIES

 
Три местни иновационни екосистеми в Кипър, Гърция и България си партнират, за да създадат Център за отлични постижения за бъдещи градове и региони в Югоизточна Европа (ЮИЕ). METACITIES Excellence Hub е устойчива мрежа, която предлага обща платформа за сътрудничество, взаимно обогатяване и споделяне на най-добри практики през граници, сектори и дисциплини за производство, разпространение и използване на знания.
УСЛУГИ
Какво правим
Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб предоставя следните услуги на малки и средни фирми:

ДИГИТАЛНА ОСВЕДОМЕНОСТ

ВАЛИДИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОТОТИП

ТЕСТВАНЕ И ВАЛИДАЦИЯ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИ

УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ДАННИ

ОЦЕНКА НА ДИГИТАЛНАТА ЗРЕЛОСТ

ЕКИП
Екип

Ина
Агафонова

Член на УС
Ина Агафонова е изпълнителен директор на Фондация за Дигитализация и Интеграция на Нови Технологии (DINT). Тя е изпълнителен директор с опит в сферата на възобновяемите източници и околната среда. Професионалист по предприемачество с магистърска степен по Международни икономически отношения и втора магистърска степен по Екологични експертизи и контрол. Квалифицирана в преговори, бизнес и стратегическо планиране.

Петко
Георгиев

Председател
Петко Георгиев е инициатор и председател на ИКТ Клъстер – Бургас. Работи в областта на информационните технологии от близо 10 години. Част от успешните инициативи на Клъстера са осигуряването на безплатно обучение за студенти и ИТ таланти и привличането на някои от най-големите ИТ компании в град Бургас. Той е отговорен за създаването на стартираща екосистема и съвременни условия за бизнес и конференции в региона.

Проф. Сотир
Сотиров

Член на УС
Съветник в Общински съвет – Бургас и председател на Постоянната Комисия по Наука, Иновации и Оперативни Програми
Заместник Ректор по Международни Отношения
Ръководител на Лаборатория за Интелигентни Системи
Университет Проф. Асен Златаров