DBAN

[ 25.07.2022 ]

Акроним: проект DBAN
Номер на проекта: 101077599
Статус на проекта: в изпълнение
Продължителност: 24 месеца
Начална дата: 01 юли 2022 г
Очаквана стойност на проекта: 517 569,70 евро
Покана: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP

Анотация на проекта: Идеята на проекта е разработена около концепцията за създаване на регионална синя икономика и мрежа за ускоряване на иновациите – базирана екосистема, която подкрепя съществуващи и нововъзникващи бизнеси и бизнес инициативи в секторите на синята икономика, надграждайки техния потенциал за иновации, кръгови и био- базирани решения, както и капацитета им да допринасят за показателите за изпълнение на местното/регионално устойчиво развитие. Проектът има за цел създаването на регионална дигитална Blue Innovation Acceleration Network за Черноморския регион, която първо ще бъде реализирана между градовете партньори Бургас, Батуми и Одеса. DBAN трябва да се превърне в чадър от действия, които ще включват дейности за синя икономика от регионите на партньорските страни, фокусиращи и прилагащи действия за насърчаване и ускоряване на иновативни бизнес идеи за Син растеж и иновации чрез комбиниран екологичен, социален и икономически подход. Те ще насърчат прилагането на иновативни бизнес идеи в областта на синята икономика, ще ускорят трансфера на знания към компаниите, ще насърчат нови продуктивни и технологични идеи, ще засилят сътрудничеството между изследователските и образователни институти и местната индустрия, ще подобрят уменията и знанията в синята икономика , създаване на нови устойчиви работни места и подобряване на капацитета и непрекъснатото развитие на местната предприемаческа и иновационна екосистема чрез създаването и функционирането на дигитална Blue Acceleration Network. Създаването на регионални мрежи за дигитално синьо ускоряване ще насърчи и насърчи местната и регионална конкуренция за интелигентни решения за стартиране на синя и зелена инфраструктура за разработване на иновативни пилоти, по един във всеки партньорски регион на проекта, които ще реализират устойчиви действия или бизнес идеи в секторите на синята икономика чрез редица екологични, ИКТ, инициативи за икономическа и социална отговорност. За да се постигне това, DBAN ще осигури два стълба от услуги, единият предоставя трансфер на технологии и цифрови данни.

Партньори по проекта: ОБЩИНА БУРГАС (водещ партньор), SOUTHEAST DIGITAL INNOVATION HUB (DIGIHUB), МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (Грузия), ОДЕСКИ ДЪРЖАВЕН АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ (Украйна)