Vivacom, Община Бургас и Southeast Digital Innovation Hub създават стратегическо партньорство за 5G и инициативи за интелигентен град

[ 05.04.2023 ]

Днес в Бургас се проведе среща на високо ниво, която събра ключови представители на водещата българска телекомуникационна компания Виваком, Община Бургас и Югоизточния дигитален иновационен хъб (DIGIHUB). Основният фокус на дискусиите беше развитието на 5G инфраструктурата в Бургас и насърчаването на технологичния напредък за града.

Присъстваха г-н Николай Андреев, главен изпълнителен директор на Vivacom, г-н Никола Гечев, директор „Корпоративни продажби“ на Vivacom, г-жа Весна Балтина, зам.-кмет по „Стратегическо развитие и екология, цифровизация и адаптация към климатичните промени“ в Община Бургас и управителният съвет на Southeast Digital Innovation Hub.

Срещата имаше за цел да засили съвместните усилия между организациите и да проучи възможностите за съвместна работа по проекти, свързани с 5G в Бургас. Очаква се това сътрудничество да подобри цифровата свързаност в региона, което на свой ред ще стимулира икономическия растеж и иновациите.

По време на срещата представителите на DIGIHUB представиха Enterprise Europe Network (EEN) на ръководството на Vivacom. EEN предлага широка гама от услуги за поддръжка и възможности за големи компании като Vivacom, включително достъп до международни пазари, финансиране и експертни съвети за иновации и стратегии за растеж.

Vivacom изрази интерес към изграждащата се в момента лаборатория Smart City в DIGIHUB. Лабораторията ще служи като иновативна платформа за тестване и внедряване на съвременни дигитални решения и технологии, които ще допринесат за създаването на устойчива и ефективна градска среда в Бургас.

За да се затвърди сътрудничеството, всички страни са в процес на подготовка на меморандум, който ще очертае ангажиментите и стратегическото сътрудничество между организациите в различни технологични проекти. Това партньорство означава голяма стъпка напред в развитието на Бургас като регионален лидер в дигиталните иновации, със силен фокус върху устойчивостта, интелигентната инфраструктура и свързаността.

Обединените усилия на Vivacom, Община Бургас и Southeast Digital Innovation Hub несъмнено ще донесат значителни ползи за града и неговите жители, проправяйки пътя към технологично напреднал и екологично чист градски пейзаж през следващите години.