Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб беше учреден в Бургас

[ 03.07.2020 ]

На 24-ти февруари 2020 в Бургас се проведе учредителното събрание на СНЦ Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб. Основната цел на Дигиталния хъб е развитие на иновациите, подпомагане на цифровата трансформация на производствените предприятия в Индустриален и логистичен парк, както и компаниите от ИКТ сектора чрез улесняване на сътрудничеството между заинтересованите страни, технологичните експерти, инвеститорите, държавната администрация и академичните среди.

Дигиталния иновационен и технологичен хъб адресира предизвикателствата, пред които са изправени българските индустриални компании, например: достъп до интелигентни машини и технологии, дистанционна поддръжка, интелигентен контрол над логистичните връзки и мрежи, дигитален маркетинг и продажби, наличие на квалифициран персонал и ефективна система за управление на кадрите.

Сдружението включва широко представителство на стопанския, нестопанския и образователния сектори, активни в областта на информационните и комуникационни технологии. Дигихъб осъществява дейността си в обществена полза за насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на информационните и комуникационни технологии.

Хъбът предоставя достъп на малки и средни предприятия и структури на публичната администрация до технологичен експертен опит, експериментални съоръжения, както и съвети за по-добро оценяване на икономическата обосновка на проекти в областта на цифровата трансформация. Дигихъб ще работи за подобряване на условията за достъп и употреба на информационните и комуникационни технологии на територията на областта, с административен център град Бургас. Сдружението ще провежда инициативи за разширяване участието на Бургас в световните информационно-технологични пазари. Ще реализира проекти, свързани с популяризиране и осъществяване на ползите на информационните и комуникационни технологии в малките и средни предприятия от другите сектори на икономиката, както и се стреми да увеличава интереса на подрастващите към информационните технологии.

Учредители на „Югоизточен Дигитален иновационен хъб” са: Община Бургас, СНЦ „Клъстер Информационни и комуникационни технологии – Бургас“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Бургаски Свободен Университет, Фондация „Дигитализация и внедряване на нови технологии“, Регионален център на БАН – Бургас, “Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД.

Повече информация за “Югоизточен Дигитален иновационен хъб”, който ще кандидатства с проектно предложение по програма „Цифрова Европа“ можете да откриете на официалния уебсайт на сдружението – https://digihub.bg/