Финансиране за научни изследвания и иновации на ЕС 2021-2027 г.

[ 21.07.2020 ]

На 5 август водещи експерти от Брюксел ще представят на организирания от Бургаския свободен университет и Югоизточния дигитален иновационен хъб семинар бъдещата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Семинарът включва темите за политиките и финансиране за научни изследвания и иновации на ЕС в периода 2021-2027; Европейския иновационен съвет: резултати и перспектива; бъдещите мисии, мястото на морската тема и на интелигентната специализация; добри практики на съвместно предприятие ЕCSEL; дигиталните иновационни хъбове – примерът на Югоизточен ДИХ.

Темите ще бъдат представени от доц. Евгени Евгениев, завеждащ сектор „Наука“ на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, г-жа Елица Бейска, програмен координатор за Инструмент за МСП, Акселератор на Европейския иновационен съвет в Изпълнителна агенция за МСП към Европейската комисия, проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ и ръководител на проект ИРИСИ по ФНИ, доц. Георги Кузманов, програмен координатор на ЕCSEL в Брюксел и г-н Петко Георгиев, директор на ИКТ Клъстер Бургас. Семинарът ще даде възможност на участниците да получат най-актуална информация от преговорния процес по Рамкова Програма “Хоризонт Европа” и характеристики на финансовия инструмент на Европейския иновационен съвет и Съвместно предприятие за електронни компоненти и системи, който цели финансиране на високотехнологични научноизследователски проекти, но също така и подкрепа за стартиращи фирми с иновативни идеи, които представят проекти на по-ниско ниво на технологична готовност. Ще бъдат обсъдени и бъдещите възможности за консолидиране на научноизследователската и иновационна система на България, която има нужда да повиши своята конкурентоспособност при кандидатстване за проекти, финансирани от ЕС.

Семинарът ще се проведе в Конферентен център 2 на БСУ от 13.00 ч. на 5 август и ще представи теми от работата по проект „ИРИСИ“ по Фонд „Научни изследвания“.