Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб (ДигиХъб) организира регионална работна среща в рамките на проект EEN InnoForward

[ 03.11.2022 ]

На 02.11.2022 в Tria Space, град Бургас, се проведе регионална работна среща на представители на бизнес средите в Югоизточния регион. Събитието бе организирано и спонсорирaно от Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб (ДигиХъб) и се проведе в рамките на проект EEN InnoForward.

В програмата на срещата бяха изслушани доклади и проведени дискусии по темите:

Запознаване с възможностите на мрежата Enterprise Europe Network (EEN) за излизане на нови пазари за българските МСП- докладчик Петко Георгиев-председател на УС на Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб (ДигиХъб) и управител на ИКТ Клъстер Бургас.

Обсъждане на процедурата BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия. Предоставяне на безвъзмездни средства от Националния план за възстановяване и устойчивост – докладчик Ина Агафонова – член на УС на ДигиХъб и изпълнителен директор на Фондация ДИНТ.

Презентации на ИКТ решения допустими за финансиране в рамките на процедурата направиха Христо Ковачев – управител на Орбис Груп, Стоян Николов – управител на БУЛСОРС КОНСУЛТИНГ и Кирил Апостолов – представител на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД.

Разгледани бяха и възможностите, които предоставя B2B („Бизнес към бизнес“ – обмен на продукти, услуги или информация между бизнеса) от представители от ИКТ клъстер Бургас.

Събитието завърши с коктейл и успешен нетуъркинг, дължащ се на неформалната локация, премерената стратегия и внимание към детайла от страна на организаторите, създали непринудена атмосфера за бизнесмените.