DIGIHUB и Софийският университет “Св. Климент Охридски” подписаха меморандум за сътрудничество

[ 17.05.2023 ]

Бургаският филиал на Софийския университет “Св. Климент Охридски” бе открит през 2023 г. по решение на Министерския съвет на Република България. Община Бургас игра ключова роля за създаването на филиала и продължава да оказва активна подкрепа за развитието му в морския град.

В рамките на последната седмица, Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб (DIGIHUB) и Софийският университет “Св. Климент Охридски” подписаха меморандум за сътрудничество. Документът бе подписан от ректора на университета, проф. Анастас Герджиков, и председателят на DIGIHUB, Петко Георгиев. По време на посещението си в Бургас, ръководството на университета и деканите на факултетите проведоха поредица от срещи и дискусии за развитието на академичното сътрудничество и перспективите пред висшето образование.

“В рамките на това партньорство, DIGIHUB може да споделя с филиала част от помещенита си за хибридно ползване и изнесено обучение и с цел провеждане на съвместни дейности. Нашата организация ще насърчава и подкрепя студентското предприемачество, като допринася за създаването на университетски фирми и спинофи.”

Петко Георгиев каза още, че една от основните задачи на DIGIHUB е да подкрепя малките и средни предприятия и публичния сектор в тяхната цифрова трансформация. Отварянето на филиал на Софийския университет в Бургас е важна стъпка в тази посока, тъй като ще осигури наличието на обучени кадри, готови да отговорят на предизвикателствата на дигиталната трансформация. Сътрудничеството между DIGIHUB и Софийския университет “Св. Климент Охридски” със сигурност ще бъде плодотворно и ще допринесе за развитието на висшето образование, научните изследвания и иновациите в региона.