DIGIHUB домакин на украинска делегация: Стъпка към международно сътрудничество

[ 22.11.2023 ]

Днес DIGIHUB, крайъгълният камък на ИКТ сектора в Бургас, беше домакин на значима среща в своя офис. Председателят на борда г-н Петко Георгиев, приветства заместник-кмета на Херсон, Украйна, г-н Виталий Белобров, за дискусия, която проправи пътя на двата града за бъдещо сътрудничество в областта на дигиталната трансформация.

Среща на умове и мисии

Срещата беше сливане на идеи и визии. Г-н Георгиев представи широката дейност на DIGIHUB, като акцентира върху предстоящия нов офис и лабораторен комплекс на хъба в комплекс Central Park, който ще бъде официално открит през следващата година. Това ново место в Бургас обещава да бъде център за иновации и технологичен напредък.

Г-н Белобров, представляващ дигиталната екосистема на Херсон, изрази голям интерес към обмяна на ноу-хау и осъществяване на съвместни дейности с DIGIHUB. Този жест на сътрудничество е доказателство за нарастващото влияние на DIGIHUB и ролята му за насърчаване на международните връзки в ИКТ сектора.

Укрепване на местните и международни връзки

В срещата участва и г-н Атанас Сиреков, директор на дирекция “Информационно обслужване и технологии”, Община Бургас. Г-н Сиреков подчерта ползотворното сътрудничество между DIGIHUB и Община Бургас през годините, като го посочи като модел за екосистемно взаимодействие.

Херсон и Бургас

Посещението на зам.-кмета Белобров в DIGIHUB е част от по-широк ангажимент с град Бургас. Значително събитие е, че кметът на Бургас г-н Димитър Николов подписа Меморандум за сътрудничество с украинския град Херсон. Това споразумение, част от проекта на ЕС „Мостове за сътрудничество“, има за цел да установи трайни и ползотворни връзки между Бургас и Херсон, като насърчи обмена в областта на културата, икономиката и обществения живот.

Бъдещето

Тази среща в DIGIHUB бележи значителна стъпка в изграждането на международни отношения и демонстрира ангажимента на хъба да стимулира дигиталната трансформация не само на местно ниво, но и в глобален мащаб. Тъй като DIGIHUB продължава да разширява своите хоризонти, такива взаимодействия са от основно значение за създаването на по-взаимосвързано и иновативно бъдеще.