Digihub вече е част от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса

[ 05.05.2022 ]

Югоизточният дигитален иновационен хъб вече е член на Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса (Enterprise Europe Network). 

 

Мрежата Enterprise Europe Network (ЕЕN) е основният инструмент на Европейската комисия за провеждане на политиките й за подпомагане на малкия и среден бизнес в Европа и има за цел да повишава конкурентоспособността на малките и средните предприятия чрез предоставяне на интегрирани консултантски услуги в областта на технологичния трансфер, иновациите и бизнеса.Тя стартира паралелно в София и Брюксел през 2008 г., когато обединява в едно предходните Европейски иновационни центрове (IRC Network) и Евро инфо центровете (Euro Info Centres) и към момента е представена в над 600 организации на територията на 66 държави.

Мрежата EEN https://enterprise-europe-network.bg/za-een-bulgaria/ покрива цяла България с офиси в Бургас, Варна, Габрово, Благоевград, София, Русе, Стара Загора и Пловдив. За първи път и Бургас е точка от нея.

Предлаганите от Мрежата услуги са следните:

  • Съдействие за изграждане на нови международни партньорства с отличен потенциал за растеж чрез предоставяне на директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране;
  • Подкрепа за участие в международни конференции, търговски изложения и двустранни бизнес срещи в Европа и трети страни;
  • Организиране на обучения и предоставяне на съвети относно: европейско законодателство и стандарти; навлизане на международния пазар; защита на интелектуалната собственост; възможности за финансиране по европейските програми и алтернативни източници; технологичен трансфер и други теми от интерес за МСП;
  • Консултации и подкрепа за иновативни МСП относно програмите за финансиране на научни изследвания и иновации, иновационен мениджмънт и успешно комерсиализиране на иновативни продукти.

Югоизточният дигитален иновационен хъб /ДигИхъб/ е създаден през 2020 г. от Община Бургас, „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, Университет „проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет, ИКТ клъстер-Бургас и Фондация ДИНТ. 

Мисията на ДигИхъб е да подпомага дигиталната трансформация в Югоизточен регион, да стимулира ефективното технологично развитие на предприятията, както и да създава възможности за изграждане и повишаване на дигиталната компетентност на бизнеса и публичния сектор и да създава мрежи от партньорства. 

Като част от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса, ДигИхъб ще съдейства на българския бизнес и на изследователски организации за повишаване на конкурентоспособността им и за достъп до европейски и световни пазари чрез предоставяне на интегрирани услуги за бизнес коопериране и иновации. Като част от Мрежата ДигИхъб активно ще работи, за да намери българският бизнес точните партньори и да успее да произвежда и разпространява продуктите си чрез достъп до нови пазари. Компаниите  ще имат възможност да открият технологиите, от които се нуждаят, за да стимулират иновациите в бизнеса си, а също така и да си сътрудничат в научноизследователски и развойни проекти.

 

Форма за заявяване на интерес