Югоизточният Дигитален Иновационен Хъб присъства на платформа на Европейската комисия в подкрепа на иновациите CMISA

[ 15.09.2022 ]

Съвместното картографиране на участниците, подкрепящи иновациите – CMISA е онлайн център на Европейската комисия, който събира и публикува информация за участниците в подкрепа на иновациите и предоставя лесно достъпна, подходяща и изчерпателна информация за участниците и инструментите в подкрепа на иновациите в цяла Европа. CMISA не събира директно тази информация от участници в подкрепа на иновациите, а по-скоро разчита на своите партньорски уебсайтове, които качват своите подбрани пакети от данни в общ формат.

Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб е единственият официално признат и регистриран в европейската платформа хъб от Югоизточния регион на България.

Присъствието на гоизточен Дигитален Иновационен Хъб в платформата разкрива пред членовете на Хъба множество възможности за участие в различни европейски проекти, както и намиране на партньори в различни държави, региони, сектори или екосистеми.

Уебсайтът на Съвместното картографиране на участниците, подкрепящи иновациите, CMISA, събира данни за участниците, предлагани от няколко европейски уебсайта. Други партньори са:

Данните, предоставени от тези европейски уебсайтове, се обединяват в централна база данни и се споделят под лиценза Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Това означава, че повторното използване е разрешено, при условие че е даден подходящ кредит и са посочени промените.

Проектът CMISA предлага няколко начина за други проекти и за изследователи да използват повторно набора от данни.

 

Изтегляне на пълния набор от данни

Цялата информация, качена от партньорите, е налична в обединен, свободно използваем набор от данни, достъпен под отворен лиценз. Наборът от данни осигурява максимална гъвкавост по отношение на повторната употреба. Повече информация за общия модел данни, използван в обединения набор от данни, е достъпна на сайта за разработка на проекти CMISA project development site.

Вградена карта

Вградената карта предлага бърз и лесен начин за предоставяне на по-добри възможности за посетителите.

Можете дори да предоставите филтриран изглед на картата в зависимост от технологичния, секторен или географски фокус на вашия уебсайт.

За да вградите картата, просто щракнете върху „Вградете тази карта във вашия уебсайт“ и следвайте инструкциите:

В случай на технически проблеми, въпроси, моля, свържете се с бюрото за техническа помощ на адрес GROW-CMISA@ec.europa.eu.

Даване на заявка в базата данни CMISA

За по-голяма интеграция можете директно да направите запитване до централната база данни на CMISA чрез API.

Моля, обърнете внимание, че API е достъпен само за оторизирани уебсайтове.

Моля, свържете се с бюрото за помощ Helpdesk , за да разберете как вашият уебсайт може да бъде оторизиран.

За въпроси или коментари се свържете с CMISA чрез: GROW-CMISA@ec.europa.eu.