Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб (Digihub) празнува 3 години на стимулиране на цифровата трансформация в региона

[ 24.02.2023 ]

Southeast Digital Innovation Hub – Digihub празнува своята трета година на работа. По този повод бихме искали да използваме тази възможност, да представим напредъка, който постигнахме в стимулирането на цифровата трансформация в Югоизточния регион. Нашите услуги на едно гише предоставят на МСП и публичния сектор достъп до правилните експерти, съветници и доставчици на ИТ решения, както тук в България, така и в други европейски страни.

Гордеем се, че сме част от Европейската мрежа от центрове за цифрови иновации и изиграхме ключова роля в разработването на Националната стратегия за регионално развитие, както и на Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона (2021-2027 г.). Ние също участваме активно в разработването на иновационната стратегия за интелигентна специализация и нейните регионални аспекти (2021-2027 г.).

Нашата организация се е заела с няколко иновативни проекта, включително EEN InnoForward, DBAN и METACITIES, с цел трансформиране на Югоизточния регион и подобряване на качеството на продуктите и дейностите на компаниите в него. Вече получихме одобрение от Европейската комисия като Европейски дигитален иновационен хъб и предстои подаването на документи за изграждане на национална мрежа от 12 дигитални и иновационни хъба по първата процедура от ПНИИДИТ. Тази нова мрежа ще предоставя специализирани услуги за бизнеса в областта на цифровизацията, изкуствения интелект и киберсигурността, създавайки нови възможности за икономически растеж и развитие.

По този специален повод бихме искали да изразим нашата сърдечна благодарност към нашите членове на борда, заинтересовани страни и всички, които ни подкрепяха по време на нашето пътуване. Без тяхната непоколебима подкрепа нямаше да постигнем успеха, на който се радвахме през последните три години. Докато продължаваме да стимулираме иновациите и дигиталната трансформация в Югоизточния регион и извън него, очакваме с нетърпение да продължим да работим с нашите партньори, за да реализираме по-светло, по-проспериращо бъдеще за всички.