Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ среща работодателите от ИТ сектора с техните бъдещи служители

[ 26.11.2021 ]

„Да срещнем младите с успеха“

 

Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас се превръща в инициатор на поредица от срещи и дискусии под надслов „Да срещнем младите с успеха“. Целта на инициативата на най-големият държавен университет в Югоизточна България е да се стартира активен тристранен диалог между висшето училище, студентите и представители на бизнеса. Идеята е да се работи за синхронизирането на търсенето от страна на бизнеса и институциите и предлагането на висококвалифицирани кадри от университет.

Инициативата „Да срещнем младите с успеха“ ще даде възможност за срещи на студентите с реални работодатели и специалисти, които ще ги мотивират да положат максимални усилия за своята добра теоретична подготовка, тъй като тя ще е тяхната гаранция за успешна реализация, висок стандарт на живот и кариерно развитие.

Във времето на динамичен трудов пазар, повишаващи се изисквания към подготовката на кадрите, както и високите очаквания на младите хора по отношение на условията на труд и заплащане, работодателите се очертават като естествен и основен партньор на висшите училища, за чиито възпитаници е важна реализацията на пазара на труда. Динамичното развитие на икономиката, сферата на услугите и високите технологии предполагат по-честа „ревизия“ на търсенето на кадри. Срещите между представителите на висшето училище, студенти и фирми ще даде възможност на всички участници да предявят своите нужди, свързани с образованието и квалификацията, да се обменят идеи и насоки за двустранните отношения работодател-служител и, при необходимост, да се направят общи програми за стажове и обучение. 

Първата информационна среща, която ще бъде организирана онлайн от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас със съдействието на Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб (DIGIHUB) и ИКТ Клъстер Бургас има за цел да се съгласуват възможностите за подкрепа и бъдеща професионална реализация на студентите от специалностите в направление “Комуникационна и компютърна техника“ с представители на фирми от IT-сектора.