Съвместни Усилия за Подсилване на Цифровата Трансформация и Образованието в Бургас

[ 08.06.2023 ]

Вчера се проведе среща за подкрепа на IT специалностите в университет “Проф. д-р Асен Златаров”. По покана на проф. Сотир Сотиров на срещата присъстваха кмета на Бургас г-н Димитър Николов и г-н Петко Георгиев, председател на управителния съвет на DIGIHUB. Петко Георгиев представи пред държавната експертна група за акредитация на професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника” успешното партньорство между DIGIHUB и университета. Той подчерта важността на специалностите “Софтуерно инженерство” и “Компютърни системи и технологии”.

DIGIHUB играе ключова роля в подкрепата на малките и средни предприятия и публичния сектор в процеса на цифрова трансформация. Като част от Европейската мрежа от цифрови иновационни хъбове, DIGIHUB сътрудничи активно с широка гама от организации и институции, за да насърчи технологичните иновации и образованието в регион Бургас.

Регион Бургас е в развитие, това изисква все повече кадри с високо качество на образование в областта на информационните технологии. Създаването на повече възможности за образование в тези сфери ще допринесе за по-бързото и ефективно развитие на региона. DIGIHUB, заедно с бизнес сектора, активно си сътрудничат с преподавателите и студентите, като финансират стажове и инвестиции в университетските лаборатории. Това партньорство не само ускорява цифровата трансформация на региона, но и създава възможности за студентите да се реализират в Бургас след завършване на обучението си. Така се създават основи за устойчиво икономическо развитие, основано на знания и иновации.