София и Бургас обединяват усилия за привличане на нови стратегически инвестиции

[ 02.04.2021 ]

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Югоизточен дигитален иновационен хъб /ДигИхъб/ ще си съдействат за подобряване на бизнес средата в градовете София и Бургас, както и за привличане на потенциални инвеститори. Двата града ще си сътрудничат и за разширяване на възможностите за реализация на талантлива работна ръка. Двете организации скрепиха намеренията си с меморандум за сътрудничество, на който да стъпи този своеобразен виртуален мост между двете общини. На среща в гр. Бургас двете страни обсъдиха първите си съвместни инициативи след което участваха в разширена среща с представители на община Бургас. Кметът, г-н Димитър Николов, представи постиженията на гр. Бургас по отношение на привличането на инвестиции и изрази своята подкрепа за укрепване на добрите отношения между двете общини. Той подчерта, че общинската администрация ще продължи да подкрепя всички инициативи за развиване на таланти и подобряване на условията за бизнес, които са в основата на наблюдаваната през последните години повишаваща се миграция към града, който е неколкократен носител на престижната награда „Най-добър град за живеене“.

 

Инвест София (СОАПИ) е част от общата администрация на Столична община. Мисията на агенцията е да подкрепя развитието на града като модерен, прогресивен, иновативен, интелигентен и зелен град.

Югоизточният дигитален иновационен хъб /ДигИхъб/ е създаден през 2020 г. от Община Бургас, „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, Университет „проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет, ИКТ клъстер-Бургас и Фондация ДИНТ. Мисията на ДигИхъб е да подпомага дигиталната трансформация в Югоизточен регион, ефективното технологично развитие на предприятията, както и да създава възможности за изграждане и повишаване на дигиталната компетентност на бизнеса и публичния сектор и да създава мрежи от партньорства. Като част от паневропейската мрежа от дигитални иновационни хъбове, ДигИхъб помага на компаниите да намерят подходящи експерти и доставчици на ИТ решения и в други европейски страни, които да им помогнат да дефинират и успеят с дигиталната си трансформация.

 

Главният изпълнителен директор на Инвест София, г-жа Мария Христова, посети и най-новото попълнение в иновативната научна инфраструктура в Бургас – лабораторията за виртуална и добавена реалност в Университета „проф. д-р Асен Златаров“. Проф. Сотиров, член на УС на ДигИхъб, презентира възможностите на лабораторията, която е изградена по най-съвременен модел от компанията от Силиконовата долина – EON Reality.