Регионално обсъждане на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС)

[ 01.09.2022 ]

Уважаеми дами и господа,

Министерството на иновациите и растежа (МИР) подготви проект на актуализирана Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС)

Проектът беше публикуван за обсъждане на 1 август 2022 г. в Портала за обществени консултации на Министерски съвет – https://www.strategy.bg/

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е стратегическата рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите и на широкото участие на заинтересованите страни. Стратегията ще изиграе централна роля за укрепването на регионалните иновационни екосистеми, за да могат да стимулират и поддържат икономическия растеж.

Стратегията е базисен програмен документ за определяне на целия комплекс от мерки за финансиране на иновации в програмен период 2021 – 2027 г., позволявайки на страната достъп до ресурсите по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) за периода 2021 – 2027 г.

Регионално обсъждане на Стратегията ще се организира на 2 септември 2022 г. от 11.30 ч. до 13.00 ч. в зала “Петя Дубарова” в КЦ “Морско казино”, Бургас. Ще бъде представен проектът на ИСИС и ще се обменят мнения за възможностите, които Стратегията ще отвори пред развитието на Република България и Югоизточен регион на планиране.

Информационното събитие ще се проведе в хибриден формат.

Изпращаме и линк за онлайн участие:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82199214983?pwd=eFMwUkkxVTdLR2pHTzJuQXM2MmV4dz09

Meeting ID: 821 9921 4983

Passcode: 155557