Първа партньорска среща по проект DBAN

[ 12.09.2022 ]

Община Бургас беше домакин на първата двудневна партньорска среща по проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“- DBAN, която се състоя на31.08 и 01.09.2022 в Експозиционен център “Флора”, град Бургас.

Водещ партньор и координатор на проекта е Община Бургас с партньори: Югоизточен дигитален иновационен хъб-Бургас, България, Държавен аграрен университет – Одеса, Украйна и Център за международен бизнес и икономика – Батуми, Грузия.

Идеята на проекта е разработена около концепцията за създаване на регионална синя икономика и екосистема, базирана на мрежа за ускоряване на иновациите, която поддържа съществуващи и нововъзникващи предприятия и бизнес инициативи в секторите на синята икономика, надграждайки техния потенциал за иновации, кръгови и био базирани решения, както и техния капацитет да допринесат за местни/регионални показатели за изпълнение на устойчивото развитие.

Проектът има за цел създаването на регионална цифрова синя мрежа за ускоряване на иновациите за Черноморския регион, която ще бъде първата, реализирана между градовете партньори Бургас, Батуми и Одеса.

В рамките на проекта ще бъде разработена регионална стратегия на Черноморския регион за синя икономика и интелигентна специализация с местни планове за действие.

Предвижда се да се изработят дигитални обучителни модули за повишаване капацитета на МСП и предприемачи в сферата на синята икономика и провеждане на хибридни (дигитални и присъствени) обучителни кампании.

Друга ключова дейност от изпълнението на проекта е провеждането на местни състезания за сини иновации и двудневни хакатони във всеки един от градовете партньори – Бургас, Одеса, Батуми.

Ще бъдат разработени уебсайт и мобилно приложение BlueEcoMar, които имат за цел да помогнат на МСП и стартиращите предприятия от Украйна, България и Грузия в развитието им (особено в контекста на интеграцията към туристическия сектор) в две измерения: насърчаване на услугите и подобряване на капацитета за интеграция на пазара на синята икономика.

В рамките на проекта ще се проведе изложение за сини и зелени иновации, продукти и услуги с участието на компании, които ще представят дигитални, технологични и иновативни продукти и решения в сферата на морските сектори, туризъм, управление на ресурсите, градската среда (планиране и дизайн). В рамките на изложението ще бъдат организирани и тематични конференции за интелигентна специализация в синята икономика.

Проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“ ДБФП № 101077599 — DBAN се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Природни ресурси, климат, устойчива синя икономика и чиста енергия” на Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.