Digihub подкрепя ефективната дигитална трансформация в Югоизточния регион и внедряването на дигитални технологии и интелигентни системи за подобряване на качеството на продуктите и резултатите от дейността на фирмите в него. Хъбът осигурява достъп до модерна компютърна техника и мрежи, ветрови ферми, фотоволтаични и хидроелектрически централи, както и до специализирани лаборатории в областта на изкуствения интелект, индустрия 4.0, прототипирането и тестването, кибер сигурността, биосензорите, симулациите и моделирането, фотониката, автоматиката, оптическите функционални материали, вградените системи и системите, работещи в режим на реално време.

Digihub е част от Европейската мрежа на дигиталните иновационни хъбове. Организацията е един от разработчиците на Националната стратегия за регионално развитие, както и на Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона (2021-2027). Организацията участва също така активно и в разработването на иновационната стратегия за интелигентна специализация и нейните регионални аспекти (2021-2027).

От тази година хъбът изпълнява следните проекти:

 

EEN InnoForward

 
В годините преди пандемията от COVID-19 икономическият растеж надхвърляше 3% годишно за 5 последователни години. Въпреки че случаите на C-19 в България бяха по-малко и ограничителните мерки бяха по-малко строги, отколкото в повечето засегнати страни от ЕС, националната икономическа активност се сви осезаемо с около 10% през 2020 г.
 

DBAN project

 
Идеята на проекта е разработена около концепцията за създаване на регионална синя икономика и мрежа за ускоряване на иновациите – базирана екосистема, която подкрепя съществуващи и нововъзникващи бизнеси и бизнес инициативи в секторите на синята икономика, надграждайки техния потенциал за иновации, кръгови и био- базирани решения, както и капацитета им да допринасят за показателите за изпълнение на местното/регионално устойчиво развитие.
 

METACITIES

 
Три местни иновационни екосистеми в Кипър, Гърция и България си партнират, за да създадат Център за отлични постижения за бъдещи градове и региони в Югоизточна Европа (ЮИЕ). METACITIES Excellence Hub е устойчива мрежа, която предлага обща платформа за сътрудничество, взаимно обогатяване и споделяне на най-добри практики през граници, сектори и дисциплини за производство, разпространение и използване на знания.