Петко Георгиев представи Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса в Бургас

[ 04.08.2022 ]

 

На събитието присъстваха представители на местната власт, университети, бизнес и неправителствени организации и взеха активно участие в дискусията за възможностите пред ИТ-ИКТ екосистемата.

 

През изминалата седмица в DAS Marina Burgas Hotel се проведе TBS Tech Talks – Dell Technologies Infrastructure Solutions и среща с ИКТ общността в Бургас. Срещата бе организирана от Телелинк Бизнес Сървисис с подкрепата на ICT Cluster Бургас и Dell Technologies. В DAS Marina Burgas компаниите организатори се запознаха по-отблизо с ИКТ общността в Бургас и обсъдиха различни възможности за създаване и разширяване на партньорства.

 

 

Петко Георгиев – председател на Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб (https://digihub.bg/)  представи пред участниците Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса. Enterprise Europe Network (https://een.ec.europa.eu/)  е основният инструмент на Европейската комисия за провеждане на политиките й за подпомагане на малкия и среден бизнес в Европа и има за цел да повишава конкурентоспособността на малките и средните предприятия чрез предоставяне на интегрирани консултантски услуги в областта на технологичния трансфер, иновациите и бизнеса.  Мрежата EEN https://enterprise-europe-network.bg/za-een-bulgaria/  покрива цяла България с офиси в Бургас, Варна, Габрово, Благоевград, София, Русе, Стара Загора и Пловдив. За първи път и Бургас е точка от нея. Мрежата управлява най-голямата в Европа онлайн база данни за бизнес възможности. На тази страница в уебсайта на Digihub https://digihub.bg/bg/enterprise-europe-network/  можете да откриете бизнес или академични партньори за производство, разпространение, съвместно разработване и доставка на вашите продукти, идеи и услуги.

 

 

Венцислав Георгиев – Sales Engineer в Телелинк Бизнес Сървисис, с повече от 10 години опит в дизайна на инфраструктура, сигурност и свързаност на центрове за данни представи най-актуалните решения за съхранение на данни и дейта протекшън на Dell Technologies.  

 

 

Радослав Ризов от Телелинк Бизнес Сървисис представи дългосрочната визия на ТБС, за участие в стратегически за Европейския съюз проекти, с висока иновативност, научноизследователска и развойна дейност.

Той обърна сериозно внимание на аудиторията, че през втория програмен период на европейските фондове България е кандидатствала и съответно усвоила значително по-малко средства от съседните ни държави, някои от които дори не са и членки на ЕС. 

Той представи още проекти на компанията в сферата на образованието и киберсигурността измежду които:

  • VELES EXCELLENCE HUB
  • EDIH ZAGORE
  • DYNAMO
  • ACTING

На срещата организациите взеха решение, че в рамките на третия програмен период на ЕФ 2021-2027 ще инициират повече съвместни проекти и консорциуми с местната екосистема на всички нива – МСП, НПО и индивидуални експерти. Всички бяха на мнение, че тази среща поставя основите на поредица от Tech Talks събития, които да се организират периодично в града.

 

 

След срещата участниците обмениха контакти и идеи за бъдещи съвместни проекти и партньорства в неформална обстановка на по чаша освежаващо питие на морския бряг.