На 7 юни в Международния конгресен център ще се проведе конференцията „Digital Burgas“

[ 02.06.2022 ]

На 07.06.2022 г., от 09:00 часа, в Международен конгресен център – Бургас ще стартира конференцията „Digital Burgas“. Тя има за цел да подпомогне иновациите и адаптирането на новите технологии, осигурявайки взаимно допълване между публичния и частния капацитет.

Сред лекторите на събитието ще видите и чуете представители на държавната и местната власт, изявени водещи представители на бизнеса, научните среди и асоциациите в бранша, които имат отношение към отговорни и устойчиви решения за интелигентен растеж.

Организатори на конференцията са Digital Bulgaria и Община Бургас.

 

* Мисията на „Digital Burgas“ е:

– Да ускори използването на електронни и технологични услуги, предоставяни от администрацията и бизнеса, сред потребителите;

– Да насърчи иновационната екосистема, посредством финансови механизми, инвеститорски мрежи и осигуряване на възможности за имплементация на иновациите в градска среда;

– Да осведоми гражданите и заинтересованите страни за статуса на местното електронно управление и възможностите за създаване и развитие на концепцията за „умен град“.

– Да осигури възможност на повече компании от ИКТ бизнес екосистемата да вземат участие в дигиталната трансформация на икономиката на града.

– Да развие знанията и уменията на заетите в екосистемата, с цел разработване и създаване на електронни услуги и бази данни от публични и частни организации.

– Да оповести статуса на местното е-управление: достъпните и изцяло електронни услуги, които понастоящем се предоставят от Общината, както и бъдещите такива във фаза на разработка или имплементация, като например административни услуги, в т.ч. адресна регистрация, местни данъци и такси, образование, зелена система, култура и туризъм, градско планиране и строителен контрол, социални грижи и др.

 

Информация за конференцията: https://digitalburgas.bg/

Регистрацията за събитието е задължителна и се извършва през следния линк: https://digitalburgas.bg/page/registracionna-forma