Насърчаване на глобалните иновации и сътрудничеството на годишната конференция на EEN

[ 20.11.2023 ]

Въведение

През изминалата седмица председателят на DIGIHUB г-н Петко Георгиев и проф. Сотир Сотиров (член на борда на УС), участваха в годишната конференция на Enterprise Europe Network в Билбао, Испания. Това събитие, проведено от 15 до 17 ноември 2023 г., беше свързано с иновации, сътрудничество и бизнес растеж, в съответствие с мисията на мрежата да подкрепя МСП в Европа и извън нея.

https://een.ec.europa.eu/

 

Enterprise Europe Network: Катализатор за растеж на МСП

Enterprise Europe Network (EEN) е основен инструмент на Европейската комисия за прилагане на политики за подкрепа на МСП, играе решаваща роля за повишаване на конкурентоспособността на МСП. Предлага интегрирани консултантски услуги в трансфера на технологии, иновациите и бизнеса и е представена в над 600 организации в 66 държави. Мрежата улеснява международните партньорства, подкрепя участието в глобални събития и предоставя консултации по различни бизнес аспекти, включително европейско законодателство, навлизане на нови международни пазари, защита на интелектуалната собственост и възможности за финансиране. Повече информация за EEN и как можете да регистрирате своя бизнес можете да намерите тук:

https://digihub.bg/bg/enterprise-europe-network/ 

Технологичния парк и баския цифров иновационен хъб

Първият ни ден на конференцията включваше посещение на технологичния парк Euskadi, представен от Кристина Андрес Урарте. Този парк е водеща технологично-бизнес екосистема, насърчаваща иновациите и растежа на бизнеса в Южна Европа. Посещението включваше и обмен с Basque Digital Innovation Hub (BDIH), мрежа, движеща цифровата и устойчива трансформация на баските компании чрез технологии. Това взаимодействие беше особено полезно за нашите колеги от София Тех Парк и най-вече за нас от DIGIHUB, тъй като се подготвяме да започнем дейността си в комплекс Central Park през следващата година. BDIH вече са наш партньор. Те предлагат безценни възможности за работа в мрежа и услуги като обучение, изследвания, тестване и валидиране, които са от решаващо значение за пътя на дигиталната трансформация на МСП.

Конференцията

Програмата на конференцията беше наситена със сесии за единния пазар, иновациите, индустриалния преход и оценка на въздействието. На конференцията се подчерта ролята на EEN за повишаване на квалификацията на МСП, устойчивостта и значението на интелектуалната собственост за клиентите на EEN. Тези сесии предоставиха представа за текущите тенденции и бъдещите насоки за МСП, предлагайки платформа за обучение и работа в мрежа.

 

Ключови срещи и потенциални сътрудничества

Срещите на г-н Георгиев с различни международни личности от мрежата откриха възможности за потенциални съвместни проекти и дейности. Дискусии с Izaskun Arregui (Търговска камара на Билбао), Pedro Pablo Uceda Carrillo (Агенция за иновации и развитие на Андалусия IDEA), Mirit Tsesis (Асоциация на производителите на Израел), Jan Immel (Innovate UK) и Marinos Portokallides (Фондация за изследвания и иновации) изиграха важна роля в проучването на възможностите за сътрудничество и иновации.

Заключение

Годишната конференция на EEN 2023 в Билбао не беше просто събитие, а свидетелство за силата на глобалното сътрудничество и иновациите. За DIGIHUB това беше възможност да получим ценен опит и знания, както и да създадем нови международни връзки и партньорства на технологичната сцена.