Междурегионална среща с българско участие „Подходи за устойчива синя икономика” се проведе в испанската провинция Тарагона

[ 15.03.2023 ]

Водата като икономически двигател бе във фокуса на международен форум, събрал представители на 6 различни морски региона на Европа и организиран от провинциалния съвет на Тарагона, Испания. Той се състоя в столицата на Коста Дорада, Салоу, на 10 март 2023 г.

Ина Агафонова, председател на УС на Фондация ДИНТ и член на УС на Югоизточния дигитален иновационен хъб се включи като панелист по темата  „Регионални политики за насърчаване на устойчива и иновативна синя икономика: Стратегии на европейските морски басейни” , по покана на Администрацията на провинция Тарагона, Испания.

„Новият подход за устойчива синя икономика”, одобрен от Европейският съюз през 2021 г. и в съответствие със Зелената сделка търси синергии в морското пространство, като подчертава необходимостта от инвестиране в научни изследвания, изграждане на капацитет и иновации на всички участници в синята екосистема. В този контекст междурегионална среща „Подходи за устойчива синя икономика” събра 15 водещи експерти, практици, преподаватели и изследователи, за да обменят и споделят своя опит и резултати от изследвания по различни аспекти на устойчивата синя икономика и присъстващите да научат от първа ръка за предизвикателствата, предложенията и добрите практики за насърчаване на устойчивата синя икономика, с цел да се допринесе за генерирането на нови възможности в Южна Каталуния и Европа и да се насърчи връзката между участниците от различни европейски морски басейни от  от Средиземно море, Черно море, Балтийско море и Атлантическия океан.

Сесиите бяха насочени към публични и частни деятели от Южна Каталуния и Европа, представящи различни региони и субекти, свързани с дейностите на синята икономика, както в традиционни, така и в нововъзникващи сектори, които се изправят пред предизвикателства от страна на научните изследвания, политиките, устойчивия икономически растеж и технологичните и социални иновации.

От българска страна участваха като лектори Ина Агафoнова, председател на УС на Фондация ДИНТ  и член на борда на директорите на Югоизточен дигитален иновационен хъб-Бургас, с доклад “Случаят с Черно море. Синята икономика на Бургас, България” и Неби Кехая, изпълнителен директор на МИРГ Бургас-Камено с „Черноморският мулти-агентен модел на сътрудничество”.

Събитието бе открито с приветствие от представителя на Областта на европейските проекти и региона на знанието на Съвета на провинция Тарагона и доклад за “Европейската визия: насърчаване на устойчивата синя икономика” от Иглика Якова, заместник-ръководител на отдел „Стратегии за морски басейни”, Звено за регионално морско сътрудничество и морска сигурност, ГД „Морско дело и рибарство” на Европейската комисия (онлайн).

В работната сесия „Регионални политики за насърчаване на устойчива и иновативна синя икономика: Стратегии на европейските морски басейни” доклади изнесоха:

  • Росарио Алуе Пуюело, заместник-генерален директор за морската политика, контрол и обучение при Генерална дирекция по морско дело и рибарство на Каталуния- „Морската стратегия на Каталуния”.
  • Ина Агафoнова, председател на УС на Фондация ДИНТ и член на борда на директорите на Югоизточен дигитален иновационен хъб, Бургас, България – “Случаят с Черно море. Синята икономика на Бургас, България”.
  • Паула Бивесън, съветник по проекти и комуникации, Centrum Balticum, Турку, Финландия – “Случаят с Балтийско море”.

В работната сесия „Синята икономика като възможност за устойчив растеж и междурегионално сътрудничество” лектори бяха:

  • Ерика Завацкиене, мениджър иновации, Научен и технологичен парк Клайпеда, Клайпеда, Литва.
  • Неби Кехая, изпълнителен директор, МИРГ Бургас-Камено – . “Черноморският мулти-агентен модел на сътрудничество”.
  • Майте Корбино Пубил, главен изпълнителен директор, Blue Ocean Nutrition, Испания – “Визията за краен бенефициент във връзка с възможностите за междурегионално сътрудничество”.

 В сесията „Възможности за междурегионално сътрудничество в синята икономика” бяха представени доклади от:

  • Лила Пера, Департамент по морски изследвания на Университета в Пирея, Гърция –  “Проектът BlueAir”.
  • Марта Нело, професор в катедрата по география в университета Университет Ровира и Вергилий, Тарагона, Испания и Алба Фонт, изследовател в катедрата по география в университета Университет Ровира и Вергилий –  “Проектът за сини пространства и крайбрежно благосъстояние”.
  • Хавиер Ремиро, Зона за устойчива синя икономика, Фондация Биоразнообразие, Испания – “Възможности за финансиране, свързани със синята икономика”.

Работната сесия за създаване на междурегионална мрежа и генериране на възможни проекти за синята икономика с европейско измерение завърши със  „Заключителни бележки” на  Хуан Антонио Дуро, заместник-ректор на Икономика, инфраструктура и институционални отношения, Университет Ровира и Вергилий, Тарагона, Испания.

Всеки лектор имаше 15 минути, за да представи стратегията/инициативата, последвана от дискусия с модератор. Интересът към доклада за Бургас бе голям и даде възможност участниците да се запознаят с едно активно място за живот и бизнес, използващо ефективно потенциала си за балансирано и устойчиво интегрирано развитие, със запазена местна идентичност и достъп до модерна, ресурсно ефективна, климатично адаптивна и конкурентоспособна икономика, осигуряваща интелигентен икономически растеж, пространствена свързаност и достъп до услуги.