Източници на финансиране за дигиталната трансформация в Югоизточен регион през новия програмен период 2021-2027 г.

[ 15.03.2021 ]

Югоизточен дигитален иновационен хъб (ДигИхъб) те кани на информационна среща на тема “Източници на финансиране за дигиталната трансформация в Югоизточен регион през новия програмен период 2021-2027 г.” – среща с г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Срещата ще се проведе изцяло ОНЛАЙН през платформата Zoom на 19.03.2021 г. от 15:30 до 16:30 ч.
Форматът на събитието е отворен за въпроси. За да се организира ползотворна дискусия, броят на участниците в срещата е ограничен до 30 /тридесет/.
Програма
15:30 – 15:40 – Новият подход за финансиране на дигитализацията в Югоизточен регион чрез механизма за Интегрирани териториални инвестиции 2021-2027 г.
15:40 – 15:50 – Възможности за финансиране на дигиталнта трансформация в Югоизточен регион чрез програмите ИНТЕРРЕГ
15:50 – 16:30 – Дискусия
За участие в срещата се изисква предварителна регистрация чрез платформата Eventbrite: