Започна монтирането на суперкомпютъра в бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ по проект “УНИТе”

[ 24.03.2021 ]

 

Суперкомпютър, чрез който ще се правят бързо големи изчислителни масиви и изследване на човешкия мозък са само малка част от възможностите, които ще дадат 4 лаборатори и един научноизследователски комплекс на бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Те са част от мащабния проект “УНИТе”, който се реализира в пет висши учебни заведения в страната.  В Бургас ще се изработват печатни платки, ще се симулират интелигентни мрежи и модели,  ще се обучават хора как безопасно да управляват самолети. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея Европейският фонд за регионално развитие осигурява над  29 млн. и 780 хиляди лева.Той се реализара по приоритетна ос  “Научни изследвания и технологично развитие”  и  цели  създаването на първия в България  Център за върхови постижения. Чрез дейностите заложени в него, ще се повиши качеството на научните изследвания и ще се развият иновативни технолии, които са част от общоевропейската политика.

Пандемията забави частично реализацията на проекта. Доставките на апаратурата станаха по-сложни и се забавиха обществените поръчки. До дни се очаква необходимата техника, каза проф. Сотир Сотиров, който е ръководител на административния екип на  “УНИТе”:

Лабораториите са абсолютно готови.Построени са всички периферни неща, които са към тях, климатизацията. За една от тях имаме много специални условия, които са във вид на вентилации и специална влажност и т.н. Изчакваме апаратурата.

Ситуацията се отрази и на комуникацията ни с партньорите, уточни проф. Станислав Симеонов, ръководител на научния екип по проекта. Един от важните елементи в проекта е суперкомпютърът:

Успяхме да вкараме един много голям лазер,който ще ни даде големи възможности за изследвания.Очаква се в момента оборудването, което е свързано със суперкомпютъра, който ще бъде тук.Ние ще направим опит да го свържем със суперкомпютъра, който е в Софийския унитерситет и подобен, който има и в Техническия университет.

Прототипната лаборатория предизвика интереса на бизнеса, добави проф.Симеонов. Фирми от бургаски регион, от София, от Португалия и от  Германия са проявили интерес към работата на учените:

Ние не изпълняваме директно производство, а може да прототипираме и респективно да верифицираме съответните продукти.

Проф. Сотиров допълни:

Нашите усилия са насочени към изследване на човешкия мозък. Има една много специфична апаратура, която ще бъде там.256 канален енцефалограф, който да следи мозъчните вълни.Там сме се насочили към прототипиране и изпълнение на управление на липсващи крайници.Трябва да се изследва как  мисли човешкия мозък, какви функции има.Като помислете, че искате да си вдигнете дясната ръка, това нещо да бъде отчетено от системата, да ес отрази върху хуманоидното роботче, за да може да сме сигурни, че това нещо наистина работи. Представете си, колко много хора, които поради някаква причина им липсва този крайник, как ние бихме могли да създадем прототип и да помогне на много хора.

Проектът трябва да приключи 2023 година.

 

Източник: БНР