Европейски цифров иновационен хъб се подготвя в Бургас

[ 17.05.2021 ]

Бургас кандидатства с проект по национална процедура за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) в България. Ролята на бъдещите Европейски цифрови иновационни хъбове е да предоставят на бизнеса и местната администрация иновативни цифрови решения и интеграцията им в ежедневната им дейност. Хъбовете за цифрови иновации трябва да предлагат възможността за експериментиране и тестване на нови технологии според специфичните нужди и дейност на всяка компания или институция в публичния сектор.

При евентуален успех на проекта, дигиталният хъб в Бургас ще бъде финансиран по програма „ЦИФРОВА ЕВРОПА“ 2021-2027 и ще бъде ядрото за разработване и внедряване на цифрови иновации. Планира се Югоизточния цифров иновационен хъб да бъде позициониран в новооткрития конгресен център на морска гара в Бургас и да предоставя услуги на МСП в региона на преференциални цени за период от близо 7 години.

ИТ компаниите, използващи услугите на Хъба, ще разработят над 150 прототипа на нови продукти, услуги или процеси. Това значително ще повиши конкурентоспособността на цялата ИТ екосистема, както и дигиталната зрялост на МСП в региона.

 

 

Най-новата и модерна инфраструктура

Цифровият иновационен хъб ще разполага с 5 лаборатории от различен тип с изследователски, прототипиращи и тестващи съоръжения. В лабораториите ще бъде инсталирано най-новото и високотехнологично оборудване, което позволи развитието на ключови области като изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения, цифровизация на публичната администрация и оперативна съвместимост.

В лаборатории ще се предоставят над 50 типа услуги свързани с дигиталната трансформация на МСП, а за тяхното обслужване ще се грижат над 10 висококвалифицирани специалисти. Услугите на хъба ще се използват от компании, които разработват и внедряват цифрови решения в областта на информационните технологии, електронните устройства и мехатроника, изкуствен интелект и роботика, цифровите изчисления и съхранение на бази данни.

 

Достъп до инфраструктурата от всички МСП в региона

Високотехнологичните лаборатории ще бъдат разположени и в двата университета в града, като по този начин тяхното взаимодействие ще помогне за по-доброто използване на иновативния, научен и технологичен потенциал на компаниите за цифровизация и по-бърза адаптация на МСП към четвъртата индустриална революция.

 

 

  • 5 нови лаборатории
  • Над 50 дигитални услуги
  • Над 100 дигитализирани предприятия
  • 30 млн. приходи

Хъбът има за цел да обедини и развие местната екосистема и нейният експортен потенциал в областта на цифровите иновации, като си сътрудничи с повече от 150 партньорски организации, които са част от паневропейската мрежа от цифрови иновационни хъбове в цяла Европа.

 

Помощ за всички, които искат да дигитализират бизнеса си

Предвижда се хъбът за дигитални иновации на Бургас да бъде домакин на събития, обучения и курсове, както и да предоставя консултантски и иновационни услуги. Компаниите, които търсят помощ за дигитализиране на бизнес процесите, вече могат да се свържат с екипа на Хъба. Екипът на хъба се състои от експерти по цифрови иновации, които предоставят консултации и извършват технологични одити на компании.

 

Форма за заявка за презентация: