Възможности за създаване на публично-частни партньорства с директно финансиране от Брюксел

[ 13.07.2021 ]

Югоизточен дигитален иновационен хъб организира работен семинар на тема:

“Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: Хоризонт европа и ролята на европейските съвместни предприятия.”

гост-лектори:


доц. д-р Евгени Евгениев, първи секретар, сектор „Наука“, Постоянно представителство на Република България към ЕС, гр. Брюксел, Белгия.
Д-р Евгени Евгениев отговаря за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз от септември 2018 г. Основен преговарящ е по законодателни досиета и политики, свързани с научните изследвания и иновациите, вкл. „Хоризонт Европа“, която е Рамковата програма за научните изследвания и иновациите на ЕС за периода 2021-2027 г. с бюджет от 95.5 млрд. евро. През 2015-2018 г. той е зам.-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, докато между 2007-2016 г. работи в Световната банка като икономист в Регион „Централна и Източна Европа“. Работил е с правителствата на България, Хърватия, Чехия, Словакия, Румъния и Казахстан в областта на иновациите и научните изследвания, бизнес регулирането и достъпа до финансиране. Между 2016- 2018 г. съветва министъра на образованието и науката на Република България по въпросите за научноизследователските инфраструктури.

 

д-р Хуей Каоръководител на стратегията и политиката в Службата за връзки с обществеността и комуникация при ЕС на Huawei със седалище в Брюксел.
Д-р Хуей Као има богат опит в телекомуникационната индустрия, вариращ от оператора, академичните изследвания до доставчика. Той има дълбоки познания за пазарните тенденции, индустриалните предизвикателства, внедряването на мрежата и техническото развитие. Д-р Хуей Као е отговорен за политическите и регулаторни въпроси относно иновативните цифрови технологии към двойните зелени и цифрови преходи. Преди тази позиция д-р Кao беше главен технически директор на Huawei за Западна Европа с фокус върху най-новите технологии за проучване на икономически ефективни решения и практики за изграждане на ориентирана към опит и пригодена към бъдещето широколентова мрежа. Също така е работил с China Telecom за управление и развитие на широколентова мрежа. Д-р Као получава докторската си степен по електронно инженерство от Университета Оксфорд Брукс във Великобритания.

 

Дата:  4 август 2021 г. от 14.30 ч. до 16.30 ч.

Място: Център за съвременно изкуство и библиотека Бургас, зала ет.2

Семинарът ще акцентира върху съществената роля на „Хоризонт Европа“ (рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС за 2021-27 г.), лидерската позиция на ЕС, както и насочеността на европейски съвместни предприятия към стратегически области на научните изследвания, иновациите и технологиите в сферата на транспорта (въздушен и ж.п.), ключови цифрови технологии, интелигентните мрежи и услуги, високопроизводителните изчислителни технологии, здравеопазването, биотехнологиите, и чистия водород. От пролетта на 2022 г. европейските съвместни предприятия ще организират конкурси (директно финансиране от Брюксел) и се очаква да се генерира бюджет за публично-частни партньорства в размер на над 30 млрд. евро.

Югоизточен дигитален иновационен хъб кани преподаватели, учени и представители на бизнеса да присъстват и активно да участват в дискусията след лекцията. Форматът на срещата изисква присъствие на място, както и предварителна регистрация в срок до 3 август.

 

Форма за регистрация: