Важната роля на българските EDIH в цифровата трансформация на Европа

[ 12.12.2023 ]

Европейските центрове за цифрови иновации (EDIHs) изиграха важна роля за напредъка на цифровизацията в европейския бизнес. С 227 вече действащи хъба тази мрежа вече покрива 85% от европейските региони, засягайки почти 90% от работната сила в ЕС. България, от своя страна, след стартиралите първи четири EDIHs, очаква включването и на други 8, с което ще бъде покрита почти цялата територия на страната.

С финансирането чрез ПНИИДИТ, EDIHs ще имат възможност и да се оборудват със съвременни технологични решения за подпомагане на иновациите по региони. Въпреки предизвикателствата при отпускането на финансиране – забавяне, дължащо се на продължителния процес на национално ниво, българската мрежа от EDIH функционира ефективно, което е доказателство за устойчивостта и ангажираността на тези центрове.

Забележителен пример за това е работата на DIGIHUB. Като член на българската мрежа от EDIH, той е пример за духа на иновациите и адаптивността. DIGIHUB, заедно със своите учредители и партньори в лицето на Община Бургас, СНЦ „Клъстер Информационни и комуникационни технологии – Бургас“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Бургаски Свободен Университет, Фондация „Дигитализация и внедряване на нови технологии“, Регионален център на БАН – Бургас, “Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ), играе жизненоважна роля в стимулирането на дигиталната трансформация, подкрепата на МСП и подобряването на възможностите на публичния сектор чрез модерни технологии като AI, киберсигурност и високопроизводителни изчисления в Югоизточния регион. Очакванията са през 2024 г. да бъдат открити две лаборатории – за облачни технологии и изкуствен интелект, които ще бъдат на разположение на МСП от региона.

Първият отчет за работата на мрежата от EDIH е достъпен тук, а повече за мрежата и нейната роля за осигуряване на дигиталната трансформация на ниво ЕС можете да научите тук.

Екипът на EDIH-DIGIHUB