Бургас на път да се сдобие с дигитален близнак по проекта METACITIES

[ 26.01.2023 ]

На 19 януари в Атина се проведе началната среща на финансирания от ЕС координационен и подкрепящ проект HORIZON EUROPE METACITIES. Проектът, координиран от проф. Спирос Деназис от университета в Патра, има за цел да създаде център за отлични постижения за бъдещи градове и региони в Югоизточна Европа, изграден върху технологиите Digital Twins и metaverse.

Проектът METACITIES ще създаде център за отлични постижения, който обхваща голяма географска област, тази на Югоизточна Европа, представена от три клъстера в Кипър, Гърция и България. Всеки клъстер се състои от партньори, участващи в Четворната спирала (т.е. научни, индустриални, социални, публични) с цел съвместно проектиране на общи дигитални стратегии за научни изследвания и иновации, политики и съвместни пилотни проекти, оркестрирани в полза на гражданите, заинтересованите страни , местните екосистеми и растежа на целия регион на Югоизточна Европа.

Southeast Digital Innovation Hub, представляван от проф. Сотир Сотиров, беше представен пред останалите партньори като ключов играч в проекта. Целта на проекта е да насърчи трансграничното сътрудничество, като се фокусира върху иновациите и ангажира всички различни категории участници в Четворната спирала. За тази цел специфични области със силен социален отпечатък са избрани като референтни реализации, за да насочват и валидират предложената рамка и ефективно да координират приноса от различните участници, академични среди, бизнес, публични органи и обществени участници, съставляващи трите участващи клъстера, Кипър, Гърция и България.

Стартовата среща беше чудесна възможност партньорите да се съберат и да обсъдят целите и стратегиите на проекта, както и да планират следващите стъпки в изпълнението на проекта. В Southeast Digital Innovation Hub сме развълнувани да бъдем част от този проект и очакваме с нетърпение да работим с другите партньори, за да направим проекта успешен.

Като цяло, проектът METACITIES е чудесна възможност за региона на Югоизточна Европа да си сътрудничи и да напредне в дигиталните изследвания и иновациите, целящи да бъдат от полза за гражданите и местните екосистеми и да насърчат растежа на целия регион.

 

Повече информация за проекта: https://metacities-hub.com/